Kortreist kunnskap. En workshop med elæringsprodusenter

February 3, 2015 - 2 minutes read

Her er en liten oppsummering for dere som ikke hadde mulighet til å være med på vårt seminar om hvordan interne fageksperter kan bidra i e-læringsproduksjon. Sentrale emner var:

  • Hvor gode er fagekspertene til å spisse kunnskapen?
  • Kan vi som pedagoger hjelpe med formidlingen?
  • Når kan vi fortelle fageksperten hva som er riktig?

seminar_jan

Gavisus presenterte to eksempler; Produktopplæring for Powel, og Flyplassikkerhet for Avinor. I disse to prosjektene har man gjort et grundig arbeid for å tilrettelegge slik at interne fageksperter kan ta hovedrollen i kursene.

Deltagerne i workshopen jobbet med emnene i grupper. Disse gruppene med e-læringsprodusenter kom fram til noen konklusjoner som vi ønsker å dele her:

  1. Faginformasjon blir raskt utdatert. Prosjekteierne må legge til rette for at veien fra kunnskapskilden til ferdig formidling blir kortere.
  2. Fageksperten må involveres tidlig i prosjekter.
  3. Avgrens tydelig hvem som har hvilket ansvar tidlig og respekter hverandres kompetanse. På den måten blir ressursene utnyttet bedre. Alle skal ikke og kan ikke mene noe om alt.
  4. Prosjekteiere må sette tydelige mål for fageksperter.
  5. Jobb visuelt og lag prototyper. Dette lar flere ha meninger om prosjektet tidlig og uten at de behøver å bruke mye tid på å sette seg inn i prosjektet.
  6. Ikke forvent for mye. Fageksperter kan ikke levere løsninger over bordet. Vi vet at forberedelser og god tid må til dersom resultatene skal bli gode.

Gavisus vil som vanlig gjennomføre flere frokostmøter i 2015. Vi sender invitasjon til alle våre nyhetsbrevmottakere. Du kan melde deg på nyhetsbrevet på sidemenyen til høyre. Vi sees på neste frokostseminar!